BG EN
 ВТУ "Тодор Каблешков"

НОВИНИ

ЕРАЗЪМ ОФИСЪТ НА ВТУ „Т. КАБЛЕШКОВ“
обявява

ПРОЦЕДУРА ЗА СЕЛЕКЦИЯ
НА СТУДЕНТИ и ПРЕПОДАВАТЕЛИ от ВТУ „Т. Каблешков”
кандидати за реализиране на мобилност с цел обучение и съответно преподаване по програма „Еразъм+“ за академичната 2018-2019 година в слените университети:
- Russian University of Transport - RUT;
- University of Kragujevac,

Срок за подаване на заявленията за участие в процедурата – 22.06.2018 г. в „Деловодство”.
Заявленията са по образец и могат да бъдат намерени на страницата на Еразъм офиса на ВТУ „Т. Каблешков”
Подробна информация относно възможностите и изискванията за участие може да бъде получена от Институционалния координатор на програма Еразъм+

Прочети -->>Заповед за провеждане на селекция на студенти и преподаватели за участие по "ПРОЕКТ за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ - Русия и Сърбия" за академичната 2018-2019 г.

ЕРАЗЪМ ОФИСЪТ на ВТУ ОБЯВЯВА : Процедура за предварителна селекция на студенти, преподаватели и служители по програма ЕРАЗЪМ+ за академичната 2018-2019 г.

Виж клипче от участието на студенти от ВТУ по Програма RAILNEWCASTLE- 2014

© ВТУ "Тодор Каблешков" - София, 2015